Snimaj u Sarajevu!

Pročitajte uslove i odredbe Ministarstva kulture i sporta KS, a u vezi poticajnih sredstava za snimanje filmova i serija u Kantonu Sarajevo.


Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Uredbu o vrstama, visini i načinu korištenja sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku produkciju, čime je uveden program fiskalnih poticaja za proizvodnju audiovizuelnih djela u Kantonu Sarajevo. Poticaji za filmsku produkciju uvedeni su u cilju poticanja filmskog stvaralaštva, stvaranja povoljnih uslova za razvoj struke i projekata iz područja filmske djelatnosti, kao i promocije proizvodnih i uslužnih potencijala Kantona Sarajevo kao produkcijske lokacije.

KRATAK PREGLED PROGRAMA FISKALNIH POTICAJA 

VRSTA POTICAJA

Bespovratna sredstva

IZNOS

30% od prihvatljivih i opravdanih troškova utrošenih za proizvodnju audiovizuelnog djela na teritoriji Kantona Sarajevo, u skladu sa izvještajem ovlaštene revizorske kuće.

MINIMALNI UTROŠAK SREDSTAVA

Za dugometražni igrani film i TV film: 100.000 KM;

Za igranu TV seriju: 100.000 KM po epizodi;

Za dugometražni dokumentarni film i serijal: 100.000 KM;

Za kratke filmove i video spotove: 60.000 KM.

FORMATI

Dugometražni igrani film i TV film, igrana TV serija, dugometražni dokumentarni film i serijal, kratki film,  video spot.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA  

Rok za podnošenje zahtjeva se objavljuje putem Javnog poziva Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo na internet stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i dnevnim novinama visokog tiraža koje se distribuiraju na području cijele Bosne i Hercegovine. Zahtjevi se podnose Ministarstvu kulture i sporta KS.

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo raspisuje Javni poziv koji je otvoren u tri perioda u toku tekuće godine, a najduže do utroška planiranih sredstava za ovu namjenu u Budžetu Kantona Sarajevo.

KO MOŽE DA PODNESE ZAHTJEV

Podnosilac zahtjeva može biti pravno lice registrovano u Kantonu Sarajevo, koje proizvodi audiovizuelno djelo na teritoriji Kantona Sarajevo kao producent, koproducent ili za koje obavlja produkcijski servis ili udruženje sa sjedištem u Kantonu Sarajevo koje ima ciljeve i djelatnosti usmjerene za podršku razvoja filmske produkcije i audiovizuelnog djela.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Kao prihvatljivi troškovi priznaju se samo troškovi u vezi sa proizvodnjom audiovizuelnog djela koji su nastali i isplaćeni pravnim ili fizičkim licima na teritoriji Kantona Sarajevo, a koji su u vezi sa nabavljenom robom, pruženim uslugama, upotrebom lokacija i isplatama honorara članovima ekipe.  

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI   

Troškovi koji se ne priznaju kao prihvaljivi troškovi nastali u vezi sa proizvodnjom audiovizuelnog djela su: troškovi marketinga, troškovi vezani za kupovinu nepokretnosti, troškovi distribucije i porez na dodatu vrijednost.  Kao troškovi za poticaje se priznaju samo troškovi utrošeni na proizvodnju audiovizuelnog djela.

UKUPAN BUDŽET 

Vlada Kantona Sarajevo određuje budžet za program poticaja Zakonom o Budžetu Kantona Sarajevo za tekuću budžetsku godinu. 

PROCEDURA

Zahtjevi se na predviđenom obrascu predaju Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo uz svu neophodnu dokumentaciju, kako je predviđeno Uredbom i Javnim pozivom. Komisija donosi odluku u roku od 15 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. U slučaju odobrenja zahtjeva, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo potpisuje Ugovor o dodjeli poticaja sa podnosiocem zahtjeva. Ministarstvo isplaćuje odobreni iznos poticajnih sredstava nakon završene proizvodnje audiovizuelnog djela ako su ispunjene sve obaveze predviđene Uredbom i Ugovorom.

PDV

PDV se ne smatra prihvatljivim troškom.


Izvor: MKS KS, Sarajevo UNESCO City of Film