Programske sekcije

OFF Shorts

Glavni program Omladinskog Film Festivala Sarajevo je selekcija kratkog igranog filma. U sklopu ove selekcije predstavljaju se mladi filmski profesionalci sa svojim kratkim filmovima nastalim u njihovoj vlastitoj produkciji ili produkciji njihovih filmskih škola. U prosjeku, Festival godišnje predstavi 30 kratkih igranih filmova. Ovaj program Festivala je u potpunosti posvećen promociji novih filmskih profesionalca te svoju platformu stavlja na raspolaganje autorima koji su u začecima svoje karijere.


OFF Generation Shorts

OFF Generation Shorts je takmičarski program Festivala koji predstavlja autore, mlade profesionalce bivšte studente filmskih akademija a koji imaju maksimalno 36 godina. Drugi akcenat na koji program stavlja poseban akcenat je da su filmovi tematski aktuelni, socijalno angažovani, jedinstveni u filmskom izražaju, provokativni i atraktivni. Kao i prethodnih godina ovaj program će predstaviti 10 filmova koji su tematski namijenjeni generacijama i karakterima ljudi željnih promjena, društva i sredina gdje glas jedne aktuelna generacije mora biti shvaćen ozbiljno.


OFF Generation Features

OFF Genration Shorts je novi naziv za takmičarski program dugometražnog filma. Ovo je program koji se fokusira na teme bitne za društvo, probleme mladih. Sekunadrno ovaj program radi na edukaciji publike kako kritički gledati film. Program OFF Generation Features u 2022. godini donosi 5 dugometražnih filmova sa 2 kontinenta. Filmovi se prikazuju u sklopu OFF otvorenih kina.

 

OFF Retrospektiva

OFF Retrospektiva je filmski program Omladinskog Film Festivala Sarajevo. U ovom programu Festival prikazuje digitalno restaurirane filmske klasike te filmove domaće i strane starije produkcije koji ponovo svoje premijere. Retrospektiva je od 2023. godini zvanični revijalni program Festivala.


OFF: In Focus

Program "U fokusu" je program dugometražnog i kratkometražnog posebnog filma koji se isključivo bavi temama koje su aktuelne u kulturnom, političkom, društvenom svijetu. Filmovi prikazani u programu In Focus su filmovi koji ostavljaju neizbrisv trag i hrabro bez posustajanja se bave aktuelnim problemom, pozivajući na momentalna rješenja. Ovaj program je i svojevrsna podrška ranjivim skupinama društva, baveći se problemima koji njih u datom momentu najviše efektuju. Program OFF: In Focus nudi konkretnu pomoć i rješenje datom problemu. U 2022. godini Festival redstavlja OFF: In Focus Ukraine. Detalji akcije u ovom programu će biti objavljeni u mjesecu Junu 2022. godine.


OFF Screen

OFF Screen je program dugometražnog specijlnog filma Festivala. Za razliku od OFF Generation Features, OFF Screen ne traga za novim produkcijama i takmičarskim filmovima, već za onim temama i filmovima koji i u bezbroj emitovanja ili čak u svom prvom emitovanju, pronalaze put do gledalaca i efektuju mišljenje i osjećaje momentalno. OFF Screen svake godine donosi pet revijalnih filmova. Nekada su ti filmovi tematski isti, dok nekada su u potpunosti različiti. OFF Screen edukuju publiku kako film posmatrati kritički, te kako se baviti autorom mišlju kao sredstvom vlastite spoznaje tema koje se prožimaju filmovima. Film je jako medijsko sredstvo i sredstvo lobiranja, i upravo zato OFF Screen donosi filmovi čije je trajanje davno počelo, ali smatramo da još uvijek ne treba završiti.