Festivalski tim

Direkcija Festivala

Kenan Musić, Direktor Festivala i Direktor programa

Kenan Ibrahimović, Izvršni direktor 

Stevan Filipović, Direktor programa dugometražnog filma

Ado Hasanović, Direktor programa kratkometražnog filma

Amer Ašćerić, Direktor programskih operacija


Sektor produkcije

Andrej Bačić, Glavni producent

Ensar Korjenić, Izvršni producent

Adna Čelik, Asistentica produkcije

Amir Ahmić, šef tehnike

Faris Hadžikalfagić, asistent direktora

Sabahudin Arapović, Event Manager 

Tina Perović, Asistentica produkcije

 

Sektor programa i kreative

Amer Ašćerić, Šef programskih operacija

Mirza Čustović, Programski Producent 

Nedžad Podžić, OFF Music Stage Manager (Booking)

Selma Kovo, izvršna dizajnerica
 
 

OFF Lab

Muhamed Muftić

Ammar Fazlagić

 
 
OFF Pro Industry Days

Zan Mujkić, Koordinator programa
 
 
Press Office

Slađan Tomić, Šef ureda za medije

Mario Ilić, Glavni i odgovorni fotograf
 
Kana Čustović, Društvene mreže
 
Emina Memija, fotograf
 
Ervin Golubović , OFF Dnevni video izvještaji
 
Muhamed Muftić, OFF Reels
 
 
Ured za goste

Lejla Omerović, Hospitality Manager

Mirza Čustović, Koordiantor protokola

Lana Krilić, Koordinator VIP protokola

 

Transport

Mirza Čelik, šef transporta

Mersad Čelik, transport

 

 

 

Festival Board

Kenan Music, Festival Director and Head of Programming

Kenan Ibrahimović, Executive Director 

Stevan Filipović, Head of Feature Film Program

Ado Hasanović, Head of Short Film Program

Amer Ašćerić, Head of Program Operations

 

Production sector

Andrej Bačić, Main Producer

Ensar Korjenić, Executive producer

Adna Čelik, Production Assistant

Amir Ahmić, Head of technology

Faris Hadžikalfagić, Festival Director Assistant

Sabahudin Arapović, Event Manager

 Tina Perović, Production Assistant

 

Program and Creative Sector

Amer Asceric, Head of Program Operations

Mirza Čustović, Program Producer

Nedzad Podzic, OFF Music Stage Manager (Booking)

Selma Kovo, Executive Designer

 

OFF Lab

Muhamed Muftić

Ammar Fazlagić

 

OFF Pro Industry Days

Zan Mujkić, Program Coordinator

 

Press Office

Slađan Tomić, Head of press office

Mario Ilić, Chief of photographers
 
Kana Čustović, Social media
 
Emina Memija, photographer
 
Ervin Golubović, OFF Daily Videos
 
Muhamed Muftić, OFF Reels
 

Hospitality

Lejla Omerović, Hospitality Manager

Mirza Čustović, Protocol coordinator

Lana Krilić, VIP protocol coordinator

 

Transport

Mirza Čelik, transport coordinator

Mersad Čelik, transport