FAQ

Da li Omladinski Film Festival Sarajevo u takmičarskim selekcijama emituje i profesionalne i amaterske kratke filmove?

Da, Omladinski Film Festival Sarajevo emituje i profesionalne studentske i amaterske srednjoškolske filmove. Zvanična takmičarska selekcija "Kratki metar" prikazuje 13 profesionalnih i 7 amaterskih filmova. Profesionalni studentski i srednjoškolski amaterski filmovi se takmiče odvojeno tj. u obje kategorije dodjeljujemo nagradu za najbolji film, dok seu kategoriji profesionalnog studentskog filma dodjeljuju i nagrade za najbolju glumicu i glumca.

Da li Festival refundira troškove svim gostima u zvaničnim selekcijama Festivala?

Festival u potpunosti refundira troškove reditelju filma iz takmičarske selekcije što uključuje putni trošak i trošak boravka u Sarajevu za vrijeme trajanja Festivala samo u slučaju da takmičar dolazi iz nekog drugog bh. grada ili neke druge države. Takmičarski iz sarajevske regije nemaju refundaciju troškova. Festival ne refundira troškove avionskih karata nikome iz takmičarske selekcije. Refundacija se isključivo odnosi na atubosku kartu ili troškove puta vlastitim automobilom.

Festival refundira samo troškove spavanja drugom članu ekipe filma iz takmičarske selekcije.

Da li strani državljani mogu volontirati na Omladinskom Film Festivalu Sarajevo?

Da, strani državljani mogu volontirati na Festivalu. U tom slučaju Festival će im pokriti samo trošak boravka u Sarajevu te jedan dnevni obrok ali ne i troškove puta.

Da li učesnici takmičarske selekcije se obavezuje na potpisivanje ugovora sa Festivalom?

Učesnici takmičarskih selekcija Festivala će potpisati isključivo izjavu o plasiranju filma na Festivalu te na popratnim događajima Festivala. Učesnici ni u kojem slučaju ne ostvaruju mogućnost naknade za prikazivanje njihovih filmova. 

Šta treba da sadrži aplikacija za prijavu na konkurse za takmičarski, obrazovni ili volonterski program?

Aplikacija za prijavu, tj. pošta koju nam dostavljate za prijavu treba isključivo da sadrži samo podatke i dokumente koji se od Vas traže u pozivu za određeni program ili segment Festivala.

Da li se mogu prijaviti na konkurse više puta, tj. svake godine?

Svi imaju pravo na prijavu filmova u slopu takmičarskih selekcija po uslovima i odredbama navedenim u konkursima. Svako ima pravo na prijavu filmova svake godine bez posebnih ograničenja, kao što ima i pravo na prijavu neograničenog broja filmova. Prijava za volontiranje također se može slati svake godine. Jedino što Festival neće uzeti u razmatranje su prijave istih za obrazovni program Festivala i filmske radionice.