Omladinski Film Festival

Publika

Publika je najznačajniji segment svakog festivala, pa tako i Telemach Omladinskog Film Festivala Sarajevo. Na ovoj stranici donosimo informacije o lakšem snalaženju za publiku i sve goste Festivala koji nisu akreditovani a prisustvuju filmskim projekcijama i programima kroz preuzimanje ili kupovinu ulaznica.

Program

Kompletan program festivala, zajedno sa profilima filmova i rasporedom projekcija istih dostupan je na www.films.omladinski.ba

Pored toga na istom linku moguće je vidjeti i raspored svih projekcija sa detaljima za svkau projekciju koje je ulaznice potrebno kupiti a koje je potrebno samo preuzeti.

Ulaznice za programe

Telemach Omladinski Film Festival Sarajevo u programu ima besplatne i komercijalne događaje. Svim besplatnim projekcijama moguće je pristupiti uz preuzimanje besplatnih ulaznica. Zavisno od projekcije preuzimanje ulaznica po jednoj osobi može biti limitirano sa samim brojem ulaznica. Da bi preuzeli ili kupili ulaznice potrebno se registrirati na festivalskom servisnom portalu. Registracija se može izvršiti prilikom kupovine prve ulaznice. Ulaznice se isključivo mogu preuzeti on-line, a najkasnije 10 minuta prije početka projekcije, naravno po raspoloživosti.

Projekcije na otvorenom i šta kada pada kiša?

Večernje projekcije Festivala se održavaju uglavnom na festivalskim otvorenim kinima – Raiffeisen Vils Open Air Cinema i Poli Open Air. Na sve projekcije potrebno je doći najkasnije 30 minuta ranije. Sjedišta nisu numerirana tako da je izbor sjedenja slobodan, osim na onim mjestima koja mogu biti rezervirana zbog protokola Festivala. U slučaju kiše, Festival će projekciju izmjestiti u kino sale. U slučaju da kiša počne padati prije projekcije i da iste ne može početi na otvorenom kinu projekcija se prebacuje u zatvoreno kino sa 30 minuta kašnjenja. U slučaju da kiša počne padati tokom projekcije, projekcija se prekida i film se prebacuje u kino salu sa početkom 30 minuta nakon prekida i film će nastaviti od onog momenta gdje je prekinut.

 

Projekcije sa Raiffeisen Vils Open Air se prebacuju u Dječiju kuću, a projekcije sa Poli Open Air kina se prebacuje u Pozorište Mladih.  Sve obavijesti Festival komunicira na zvaničnoj web stranici Festivala i društvenim mrežama.

Hrana piće, pravila za unošenje predmeta

Na festivalskim lokacijama će Vam biti dostupni naši ugostiteljski objekti sa ponudom bezalkoholnih, alkoholnih pića, grickalicama, kokicama i Poli hot dog. Na kontrolisane festivalske lokacije nije moguće unositi vlastito piće ili hranu, izuzev hrane za djecu. Strogo je zabranjeno unošenje svih predmeta koji mogu biti predmet nanošenja povreda sebi ili drugim licima.

Pravila ponašanja tokom projekcije

Festival zadržava pravo da udalji sa projekcije svako lice koje bude koristilo mobitel, razgovaralo ili na bilo koji drugi način bude narušavalo projekciju. strogo je zabranjeno snimanje i reproduciranje sadržaja kao i vrijeđanje, zviždanje i dobacivanje tokom projekcije, filmskim ekipama i drugim učesnicima. Na svim festivalskim lokacijama uz festivalski protokol prisutni su i pripadnici sarajevske policije i obezbjeđenja, te će Festival sve koji narušavaju kućni red odstraniti i prijaviti nadležnim službama. Na Festivalu smo da uživamo u filmu i zajedno se trebamo potruditi da tako i bude.

Najbolji momenti ovogodišnjeg festivala

Pogledajte najbolje momente ovogodišnjeg Festivala u seriji dnevnih video highlitsa ili neke od najboljih

Pokreni video