Lokacija i upute za posjetioce

Poštujte upute naših timova na terenu i uputa objavljenim na našim zvaničnim platformama kako bi kompletan događaj prošao u najboljem redu.

Lokacija

Drive-In Cinema Sarajevo se održava na javnom parkingu u ulici Kotromanića, gradska četvrt Marijin Dvor. Prilaz parkingu je moguć iz pravca Vilsonovog šetališta, sa Mosta Suade i Olge te iz pravca Marijin Dvora od SCC-a. Ulaz je iz ulice Kotromaniće. Slikovito objašnjeno - kino je postavljeno na parkingu uz rijeku Miljacku kod Mosta Suade i Olge.

 

Upute za dolazak i parkiranje vozila

Sa ciljem smanjenja gužvi, te nastojanja da sve projekcije počnu na vrijeme, OFF ljubazno moli sve posjetioce da sa svojim vozilima na kino lokaciju dođu najkasnije do 20:15h. U slučaju da ste kartu kupili on-line ili da istu već possjedujete, prilikom dolaska možete odmah pristupiti na rampu gdje ćete pokazati svoju kartu i dati je na skeniranje. Nakon skeniranja karte pratite instrukcije organizatora i akreditovane osobe koje će Vas uputiti na Vaše parking mjesto ispred kino platna, odakle ćete pratiti projekciju filma. 

Posjetioci koji nemaju kupljenu kartu, istu mogu kupiti na lokaciji. Prilikom dolaska na lokaciju, vozilo zaustavite u posebno označenoj tracici "Kupovina karata". Vašem vozilu će prići akreditovani član tima OFF-a koji će Vam na licu mjesta izdati kartu, a Vi za istu izvršiti plaćanje. Nakon kupovine karte, pratite organizatore, koji će Vas uputiti na prostor Drive-In kina i Vašeg mjesta za parkiranje vozila.

 

Uslovi, savjeti i preporuke

OFF će vršiti koordinaciju i protokol parkiranja vozila, tako da veća vozila ne bi zaklanjala pogled manjim vozilima, poštujte instrukcije OFF tima i njihove upute o kretanju unutar Drive-In kina.

Na lokaciji će biti moguće kupiti grickalice, kokice te osvježavajuća pića.

Posjetiocima  nije zabranjeno da u svom vozilu donesu hranu i piće na projekciju filma, ali savjetujemo i preporučujemo da VOZAČI NE KONZUMIRAJU ALKOHOL.

Parking mjesta nisu označena i numerisana. Parkiranje i raspored vozila zavisi isključivo od broja i veličine vozila na lokaciji, a raspored istih vrši organizator.

Posjetiocima preporučujemo da se tokom projekcije ne udaljavaju od svojih vozila, te ako žele da kupe nešto od ponuđenog sačekaju jednog od prodavača koji će konstantno kružiti oko vozila, prije i tokom projekcije.

Po završetku filma, vozila će izlaziti na način na koji to budu regulisali članovima tima Festivala i organizatori u saradnji sa policijom i savjetujemo da se strogo poštuje taj protokol kako bi se izbjegle gužve.