Kontakt

Omladinski Film Festival Sarajevo

Projekat Udruženja Mladih Umjetnika

ID Broj: 4201863210003

Broj računa: 161-11634-00-65 Raiffaisen Bank dd Sarajevo

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Adresa za dostavu pošte: Akifa Šeremeta 10

 

Distribucija i nabavka filmova:

CINEA Entertainment Sarajevo 

 

Kontaktirajte nas
 

Generalna pitanja / General Inquiries 
press@omladinski.ba

Sektor za odnose sa javnošću / mediji
press@omladinski.ba

Ured za goste / Hospitality
hospitality@omladinski.ba

BOX OFFICE / Karte
boxoffice@omladinski.ba

OFF Pro
pro@omladinski.ba

Finansije / Finance
finance@omladinski.ba