6 - 10 SEP 2019

Kontakt

Omladinski Film Festival Sarajevo

Projekat Udruženja Mladih Umjetnika

ID Broj: 4201863210003

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Br. Računa: 1610000116340065 

Odgovorno lice: Kenan Musić, direktor


Izvršna produkcija:

Kene Factory d.o.o. Sarajevo za Omladinski Film Festival Sarajevo

Alifakovac 15, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Prevod i titlovanje

diwan | language service provider

+387 33 467 781                             

diwan@diwan.ba                          

www.diwan.ba                           

 

FESTIVAL

Kontakt telefon: 
+387 62 332 686

Sektor za odnose sa javnošću / mediji
press@omladinski.ba, omladinskifilmfestival.ba@gmail.com

Produkcija
amela.tufo@omladinski.ba

Sektor programa
program@omladinski.ba

Ured za goste / Hospitality
hospitality@omladinski.ba

BOX OFFICE / Karte
boxoffice@omladinski.ba