24 - 29 JUL 2020

Kontakt

Omladinski Film Festival Sarajevo

Direkcija: Branilaca Sarajeva 25 

Projekat Udruženja Mladih Umjetnika

ID Broj: 4201863210003

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Odgovorno lice: Kenan Musić, direktor


Izvršna produkcija:

Kene Factory d.o.o. Sarajevo za Omladinski Film Festival Sarajevo 

FESTIVAL

Sektor za odnose sa javnošću / mediji
press@omladinski.ba, omladinskifilmfestival.ba@gmail.com

Produkcija
kenan.ibrahimovic@omladinski.ba, milica.tomasevic@omladinski.ba

Sektor programa
program@omladinski.ba, omladinskifilmfestival.ba@gmail.com

Ured za goste / Hospitality
hospitality@omladinski.ba, ajdin.mujezin@omladinski.ba, dzana.zerem@omladinski.ba

BOX OFFICE / Karte
boxoffice@omladinski.ba