6 - 10 SEP 2019

Festivalske lokacije

Multiplex Cinema City / Maršala Tita 26, Centar Sarajevo

Programi: Wolf Competition , OFF Generacija,  Velikih 5, OFF Future Generation

 

Igralište OŠ Safvet-beg Bašagić / Sarajevo - Centar

Programi: OFF Open Air Cinema Midtown - Selekcija Velikih 5, OFF Generacija, Wolf Competition


 

Park Hastahana / Maršala Tita, Sarajevo

Sadržaji: OFF Park Cinema - Selekcija Velikih 5, OFF Special ScreeningsBosanski Kulturni Centar Sarajevo / Branilaca Sarajevo 24

Hospitality office, Main Box Office Center, Festival info desk