Anti-diskriminacijska politika

Kao kulturna manifestacija u Bosni i Hercegovini, Festival se obavezuje na poštivanje Zakona Bosne i Hercegovine te povelja o ljudskim pravima i deklaracijama UN-a.

Omladinski Filmn Festival Sarajevo vjeruje u važnost globalno povezane filmske i medijske zajednice koja se zalaže za raznoliku, inkluzivnu, jednaku i pravednu filmsku industriju zasnovanu na vrijednostima umjetnosti, filma, međusobnog poštovanja, slobode govora i progresivnosti.
 
Kao kulturna manifestacija u Bosni i Hercegovini, Festival se obavezuje na poštivanje Zakona Bosne i Hercegovine te povelja o ljudskim pravima i deklaracijama UN-a.
 
Omladinski Film Festival Sarajevo ne toleriše bilo kakav oblik favoriziranja, uvredljivog jezika, diskriminacije, zlostavljanja, marginalizacije ili uvredljivog ponašanja na osnovu spola, etničke pripadnosti, vjere, porijekla, boje kože, vjerskih uvjerenja, seksualnosti, rodnog identiteta, socioekonomske klase, kaste, invaliditeta ili godine. 
 
Omladinski Film Festival Sarajevo ne prihvata seksizam, rasizam, kolorizam, homofobiju, bifobiju, interfobiju i transfobiju ili neprijateljstvo, antisemitizam, islamofobiju, fašizam, dobnu diskriminaciju, sposobanizam i druge i/ili intersekcionalne oblike diskriminacije.
 
Osim toga, Omladinski Film Festival Sarajevo ne toleriše bilo kakve akte nasilja, zlostavljanja ili uznemiravanja bilo koje verbalne, fizičke, seksualne ili druge prirode prema svojim posjetiteljima, gostima, partnerima i zaposlenicima. U slučaju kršenja Kodeksa ponašanja, Omladinski Film Festival Sarajevo zadržava pravo da uskrati osobama pravo na pristup festivalu zajedno i ujedno na lokacijama ili u on-line izadnjima.
 
Omladinski Film Festival Sarajevo kao socijalno-angažovan društveni projekat tokom Festivala, ali i pored Festivala, tokom čitave godine aktivno sudjeluje u kritiziranju loših društvenih praksi, sudjeluje u javnim raspravama, protestima te izradama strategija sa ciljem prevencije svih navedenih oblika nasilja i krivičnih djela koji mogu dovesti do ugrožavanja jedne osobe ili grupe ljudi. 
 
Omladinski Film Festival Sarajevo je projekat koji čvrsto stoji iza svojih stavova i slobodno komentariše sve društvene događaje sa ciljem kreiranja društva u kojem se živi slobodno i sigurno.